ഒക്ടോബറിൽ മാരുതി വിറ്റത് 1 .46 ലക്ഷം കാറുകൾ

November 1, 2017, 3:36 pm
ഒക്ടോബറിൽ മാരുതി വിറ്റത് 1 .46 ലക്ഷം കാറുകൾ
Automobile
Automobile
ഒക്ടോബറിൽ മാരുതി വിറ്റത് 1 .46 ലക്ഷം കാറുകൾ

ഒക്ടോബറിൽ മാരുതി വിറ്റത് 1 .46 ലക്ഷം കാറുകൾ

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ മൊത്തം 1 .46 ലക്ഷം കാറുകൾ വിറ്റഴിച്ചു. 2016 ഒക്ടോബർ മാസത്തെ അപേക്ഷിച് വില്പനയിൽ 9 .5 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ 1 .34 ലക്ഷം കാറുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. കോംപാക്ട് കാറുകളായ ഡിസൈർ, ബലെനോ യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങളായ വിറ്റാര ബ്രീസ, എർട്ടിഗ എന്നിവയുടെ വിൽപ്പനയാണ് കാര്യമായി വർധിച്ചതെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വില്പന 9 .9 ശതമാനം വർധന രേഖപെടുത്തിയപ്പോൾ, കയറ്റുമതി 4 .2 ശതമാനം കൂടി. മൊത്തം 10,446 കാറുകളാണ് ഒക്ടോബറിൽ കയറ്റി അയച്ചത്. യൂട്ടിലിറ്റി വിഭാഗത്തിലാണ് വില്പന നന്നായി ഉയർന്നത്. എർട്ടിഗ, വിറ്റാര ബ്രെസ, എസ് ക്രോസ്സ് തുടങ്ങിയ മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിലെ വില്പന 29 .8 ശതമാനം കൂടി.

എന്നാൽ വാഗൺ ആർ, ആൾട്ടോ എന്നിവയുടെ വില്പന കുറഞ്ഞു. ഇവ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറുകാറുകളുടെ സെഗ്മെന്റിൽ വിൽപന 4 .2 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. സിയാസിന്റെ വില്പനയിലാണ് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത്. ഈ മോഡലിന്റെ വില്പന 35 .4 ശതമാനം താഴ്ന്നു.