ഇങ്ങനെയും വെബ് സൈറ്റുകള്‍ ഉണ്ടോ? ഈ വീഡിയോ കണ്ടാല്‍ ആരും ചോദിച്ച് പോകും 

ഇങ്ങനെയും വെബ് സൈറ്റുകള്‍ ഉണ്ടോ? ഈ വീഡിയോ കണ്ടാല്‍ ആരും ചോദിച്ച് പോകും 

ഇങ്ങനെയും വെബ് സൈറ്റുകള്‍ ഉണ്ടോ? ഈ വീഡിയോ കണ്ടാല്‍ ആരും ചോദിച്ച് പോകും 

ഇങ്ങനെയും വെബ് സൈറ്റുകള്‍ ഉണ്ടോ? ഈ വീഡിയോ കണ്ടാല്‍ ആരും ചോദിച്ച് പോകും 

ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിനപ്പറും എന്തും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. വിനോദത്തിനും വിവരശേഖരത്തിനുമാണ് ഇന്റര്‍നെറ്റിലേക്ക് അധികമാളുകളും ഊളിയിടുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ഒട്ടനവധി വെബ്‌സൈറ്റുകളുണ്ട് ഓണ്‍ലൈനില്‍. അത്തരം പത്ത് സൈറ്റുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ ആണ് മുകളില്‍. വീഡിയോ കണ്ടാല്‍ ആരും ചോദിച്ച് പോകും ഇങ്ങനെയും സൈറ്റുകള്‍ ഉണ്ടോയെന്ന്.

സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ താഴെ

  1. http://hackertyper.com/
  2. https://10minutemail.com/
  3. http://map.norsecorp.com/
  4. https://thenewboston.com/
  5. https://apps.evozi.com/apk-downloader/
  6. https://Youtube.com/TV
  7. https://gtmetrix.com/
  8. http://archive.org/
  9. http://kickassapp.com/
  10. http://www.liveatc.net/