‘തൊട്ടാല്‍ കൊന്നിടുവേ’ ഞണ്ടിന്റെ പടവെട്ട് 

‘തൊട്ടാല്‍ കൊന്നിടുവേ’ ഞണ്ടിന്റെ പടവെട്ട് 

‘തൊട്ടാല്‍ കൊന്നിടുവേ’ ഞണ്ടിന്റെ പടവെട്ട് 

‘തൊട്ടാല്‍ കൊന്നിടുവേ’ ഞണ്ടിന്റെ പടവെട്ട് 

പിടിക്കാന്‍ വരുന്നവരെ ഇറക്കി രക്ഷപ്പെടുന്നവരാണ് ഞണ്ടുകള്‍ എന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. കത്തി എടുത്ത് പടവെട്ടുന്ന ഞണ്ടിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഞണ്ടിന്റെ പടവെട്ട് വീഡിയോ എത്തിയത്.