ബസ്സില്‍ കയ്യറ്റുന്നില്ലെന്ന് പരാതി പറയാനെത്തിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തി തല തോര്‍ത്തി കൊടുത്ത് മുഹമ്മദ് അനസ്; സ്‌നേഹ പെരുമഴയായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ, ഡിജിപി 

ബസ്സില്‍ കയ്യറ്റുന്നില്ലെന്ന് പരാതി പറയാനെത്തിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തി തല തോര്‍ത്തി കൊടുത്ത് മുഹമ്മദ് അനസ്; സ്‌നേഹ പെരുമഴയായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ, ഡിജിപി 

Loading...