‘ജീന്‍സും ബനിയനുമിട്ട് പ്രലോഭിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടികളെ കടലില്‍ കെട്ടി താഴ്ത്തണം’; സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശവുമായി ക്രിസ്ത്യന്‍ വൈദികന്‍; ആണ്‍കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രമിടാന്‍ കത്തോലിക്കാ സഭാ അധികാരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ?   

‘ജീന്‍സും ബനിയനുമിട്ട് പ്രലോഭിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടികളെ കടലില്‍ കെട്ടി താഴ്ത്തണം’; സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശവുമായി ക്രിസ്ത്യന്‍ വൈദികന്‍; ആണ്‍കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രമിടാന്‍ കത്തോലിക്കാ സഭാ അധികാരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ?  

Loading...