പിണറായിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനു താഴെ പ്രതിഷേധമിരമ്പുന്നു;’ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മകൾക്കാണ് ഈ ഗതി വന്നതെങ്കിൽ ഇത് പോലെ തന്നെ പ്രതികരിക്കുമോ സഖാവേ?’

April 5, 2017, 10:34 pm
പിണറായിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനു താഴെ പ്രതിഷേധമിരമ്പുന്നു;’ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മകൾക്കാണ് ഈ ഗതി വന്നതെങ്കിൽ ഇത് പോലെ തന്നെ പ്രതികരിക്കുമോ സഖാവേ?’
Social Stream
Social Stream
പിണറായിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനു താഴെ പ്രതിഷേധമിരമ്പുന്നു;’ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മകൾക്കാണ് ഈ ഗതി വന്നതെങ്കിൽ ഇത് പോലെ തന്നെ പ്രതികരിക്കുമോ സഖാവേ?’

പിണറായിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനു താഴെ പ്രതിഷേധമിരമ്പുന്നു;’ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മകൾക്കാണ് ഈ ഗതി വന്നതെങ്കിൽ ഇത് പോലെ തന്നെ പ്രതികരിക്കുമോ സഖാവേ?’

ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ അമ്മ മഹിജക്കെതിരെ നടന്ന പൊലീസ് നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും. ഇന്ന് നടന്ന മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി ഇട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനു താഴെയാണ് പിണറായിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങള്‍.

ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള താങ്കളുടെ മകള്‍ക്കാണ് ഈ ഗതി വന്നതെങ്കില്‍ ഇതേ തരത്തില്‍ തന്നെയാണോ ഇടപെടുക എന്ന ചോദ്യമടക്കം ഉയര്‍ന്നു.കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് പല കമന്റുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വന്നു പോയിട്ടും ജിഷ്ണുവിന്റെ വീടൊന്ന് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ എന്തായിരുന്നു താങ്കള്‍ക്ക് തടസ്സമെന്നും ചോദ്യമുണ്ട്.