ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള തന്റെ അനുഭാവം പിന്‍വലിച്ച് ജോയ്മാത്യൂ; അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ സമരക്കാരുടെ അരികില്‍ പോയാല്‍ അറസ്റ്റും ഗുഡാലോചനാക്കുറ്റവും! 

April 8, 2017, 2:19 pm
 ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള തന്റെ അനുഭാവം പിന്‍വലിച്ച് ജോയ്മാത്യൂ; അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ സമരക്കാരുടെ അരികില്‍ പോയാല്‍ അറസ്റ്റും ഗുഡാലോചനാക്കുറ്റവും! 
Social Stream
Social Stream
 ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള തന്റെ അനുഭാവം പിന്‍വലിച്ച് ജോയ്മാത്യൂ; അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ സമരക്കാരുടെ അരികില്‍ പോയാല്‍ അറസ്റ്റും ഗുഡാലോചനാക്കുറ്റവും! 

ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള തന്റെ അനുഭാവം പിന്‍വലിച്ച് ജോയ്മാത്യൂ; അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ സമരക്കാരുടെ അരികില്‍ പോയാല്‍ അറസ്റ്റും ഗുഡാലോചനാക്കുറ്റവും! 

ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ അമ്മ മഹിജയെ കാണാന്‍ ഡിജിപി ഓഫീസിനടുത്തെത്തിയ പൊതു പ്രവര്‍ത്തകരായ ഷാജര്‍ഖാനെയും ഷാജഹാനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ജോയ്മാത്യു. അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ സമരക്കാരുടെ അരികില്‍ പോയാല്‍ അറസ്റ്റും ഗുഡാലോചനാക്കുറ്റവും ചുമത്തുന്ന ഈ സമയത്ത് ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച ഞാനിതാ പിന്‍വാങ്ങുന്നു എ്ന്നാണ് ജോയ്മാത്യുവിന്റെ പ്രതികരണം. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ജോയ്്മാത്യൂവിന്റെ പ്രതികരണം.

അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സമരക്കാരുടെ അരികിൽ പോയാൽ അറസ്റ്റും ഗുഡാലോചനാക്കുറ്റവും!
ഷാജഹാനും ഷാജിർ ഖാനും മിനിയും
അങ്ങിനെ ജയിലിലായി-തോക്കില്ലാതെ അതിനടുത്തൂടെ നടന്നുപോയ തോക്ക്‌ സാമി വരെ അകത്തായി-
അതുകൊണ്ട്‌ ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബത്തോട്‌
അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച
ഞാനിതാ പിൻവാങ്ങുന്നു-
നോട്ട്‌ കിട്ടാതാവുബോൾ മാത്രം വാ തുറക്കുന്ന സാംസ്കാരിക നയകന്മാരെ മുന്നിൽക്കണ്ട്‌ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനും
ഇനി നമ്മളില്ല