ജലരാജന്‍ ഗബ്രിയേല്‍ ചുണ്ടന്‍; തുഴയെറിഞ്ഞത് തുരുത്തിപ്പുറം ബോട്ട്ക്ലബ്ബ്  

August 12, 2017, 7:12 pm
ജലരാജന്‍ ഗബ്രിയേല്‍ ചുണ്ടന്‍; തുഴയെറിഞ്ഞത്  തുരുത്തിപ്പുറം ബോട്ട്ക്ലബ്ബ്   
Kerala
Kerala
ജലരാജന്‍ ഗബ്രിയേല്‍ ചുണ്ടന്‍; തുഴയെറിഞ്ഞത്  തുരുത്തിപ്പുറം ബോട്ട്ക്ലബ്ബ്   

ജലരാജന്‍ ഗബ്രിയേല്‍ ചുണ്ടന്‍; തുഴയെറിഞ്ഞത് തുരുത്തിപ്പുറം ബോട്ട്ക്ലബ്ബ്  

നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളിമത്സരത്തില്‍ ഗബ്രിയേല്‍ ചുണ്ടന്‍ ജലരാജാവായി. ആദ്യമായി നെഹ്‌റു ട്രോഫിക്കുവേണ്ടി മത്സരിച്ച ഗബ്രിയേല്‍ ചുണ്ടന്റെ കന്നിക്കിരീടമാണിത്. എറണാകുളം തുരുത്തിപ്പുറം ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ്് ഗബ്രിയേല്‍ ചുണ്ടന് വേണ്ടി തുഴയെറിഞ്ഞത്.

ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലിലൂടെയാണ് വിജയിയെ നിശ്ചയിച്ചത്. 4.17.42 മിനിട്ടില്‍ ഫിനിഷിങ് രേഖ കടന്ന് ഗബ്രിയേല്‍ ഒന്നാമതെത്തി. മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടില്‍ തെക്കേതില്‍ രണ്ടാമതെത്തി. 4.17.72 ആണ് മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടില്‍ തെക്കേതില്‍ ചുണ്ടന്‍ കുറിച്ച സമയം.

പായിപ്പാട് മൂന്നാമതും കാരിച്ചാല്‍ നാലാമതുമായി ഫിനിഷ് ചെയ്തു. 4.17.99 മിനിട്ടിലാണ് പായിപ്പാട് വിജയ രേഖയിലെത്തിയത്. 4.19.00 മിനിട്ടാണ് കാരിച്ചാല്‍ ചുണ്ടന്‍ കുറിച്ച സമയം.