മണിരത്‌നത്തിന്റെ ‘കാട്രു വെളിയിടെ’ 

Photo Story |

മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാട്രു വെളിയിടെ എന്ന പുതുചിത്രത്തില്‍ കാര്‍ത്തി, അതിഥി റാവു ഹൈദാരി എന്നിവര്‍ പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്നത്. കാട്രു വെളിയിടെ ലോക്കേഷന്‍ കാഴ്ചകള്‍.......