സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത എടിഎം കാര്‍ഡുകള്‍ എസ്ബിഐ ഒഴിവാക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ എടിഎം കാര്‍ഡും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം  

August 22, 2017, 10:22 am
സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത എടിഎം കാര്‍ഡുകള്‍  എസ്ബിഐ ഒഴിവാക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ എടിഎം കാര്‍ഡും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം  
Tech Updates
Tech Updates
സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത എടിഎം കാര്‍ഡുകള്‍  എസ്ബിഐ ഒഴിവാക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ എടിഎം കാര്‍ഡും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം  

സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത എടിഎം കാര്‍ഡുകള്‍ എസ്ബിഐ ഒഴിവാക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ എടിഎം കാര്‍ഡും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം  

എടിഎം ഇടപാടുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ എസ്ബിഐ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കി. മാഗ്നെറ്റിക്ക് സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ മാറ്റി ഇവിഎം ചിപ്പുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ച ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡിലേക്കാണ് എസ്ബിഐ മാറുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പഴയ മാഗ്നെറ്റിക്ക് സ്ട്രിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച എടിഎം കാര്‍ഡുകള്‍ എസ്ബിഐ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ ആരംഭിച്ചു.

എടിഎം കാര്‍ഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിഎം ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച കാര്‍ഡുകള്‍ മാറ്റി വാങ്ങണമെന്ന് എസ്ബിഐ അറിയിച്ചു. പുതുതലമുറ ബാങ്കുകളും റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് നിര്‍ദേശ പ്രകാരം ഇവിഎം ചിപ്പിലേക്ക് മാറുകയാണ്. കൂടുതല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന എസ്ബിഐ കാര്‍ഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു ശതമാനം ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കും.

2016ല്‍ എസ്ബിഐയുടെ 32 ലക്ഷം എടിഎം കാര്‍ഡുകള്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ 6 ലക്ഷം ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ എസ്ബിഐ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. കാര്‍ഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ഇമെയില്‍ വഴിയും എസ്എംഎസ് വഴിയും എസ്ബിഐ ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്.